IMP crpke
IMP crpke
 

Raspon snaga 40kW do 320 kW 

Roof top uređaji

  • vanjska ugradnja
  • grijanje zraka direktnim prolazom kroz komoru izgaranja
  • hlađenje zraka kompresorom
  • dobava svježeg zraka
  • ugrađen centrifugalni radijalni ventilator

Proizvođač CLIVET

 
 
 
IMP crpke