IMP crpke
IMP crpke
 
Viseći grijači zraka (kaloriferi) Zračne zavjese industrijske i vidljive izvedbe sa ukrasnom maskom Proizvođači: Uniklima; Marvent; Remak; Koling

Viseći grijač zraka s toplovodnom grijalicom

Izvedba sa optočnim zrakom i sa mješajućom komorom za svježi i optočni zrak
Medij za grijanje voda ili para

Stropna i zidna ugradnja


 grijac

 

Zračne zavjese sa ukrasnom maskom za vidljivu ugradnju

Izvedbe sa toplovodnim i elektro grijačem, te hladnozračne zavjese bez grijača
Za ugradnju na vrata do 3,5 m visine za vidljivu izvedbu
Širina zavjese 100 cm; 150 cm; 200 cm i 250 cm


  Industrijske zračne zavjese za ugradnju u vrata 2,5 do 4,5 m; za pokrivanje površine do 12 m2.
Dužine industrijskih zavjesa: 200 cm; 250 cm; 300 cm; 350 cm; 400 cm i 450 cm.
 
 
 
IMP crpke