IMP crpke
IMP crpke
prodajni program - crpke
 
U prodajnom programu se nalazi velik izbor crpki (pumpi) za razne namjene vrlo širokog izbora proizvođača: IMP PUMPS(zamjena za pumpe WILO i GRUNDFOS); KSB(zamjena za pumpe VOGEL); SPECK; CALPEDA(zamjena za pumpe LOWARA i PLEUGER); ELEKTROKOVINA; FAGGIOLATI(zamjena za pumpe FLYGT); FINDER;EBARA;CAPRARI,SIHI, LUTZ,ALLWEILER,BIRAL,ZENIT,TRAVAINI...
 • cirkulacijske centrifugalne crpke (pumpe) za toplu i hladnu vodu; jednostruke i dvostruke izvedbe, navojne i prirubničke
 • elektronički regulirane crpke(pumpe)  za toplu i hladnu vodu jednostruke i dvostruke izvedbe, navojne i prirubničke
 • linijske crpke(pumpe), jednostruke i dvostruke izvedbe
 • blok crpke(pumpe), standardne izvedbe za pitku vodu, te brončane i inox izvedbe za morsku vodu i kemijski agresivne medije
 • norm crpke(pumpe), standardne izvedbe za pitku vodu, te brončane i inox izvedbe za morsku vodu i kemijski agresivne medije 
 • usisno tlačne crpke (pumpe)
 • crpke(pumpe) za bazensku tehniku sa predfilterom i bez; standardne, brončane, inox i plastične izvedbe, za bazensku kloriranu vodu te za morsku bazensku kloriranu vodu
 • Whirpool crpke(pumpe) za masažnu bazensku tehniku
 • zračne pumpe(crpke) – turbopuhala za bazensku masažnu tehniku
 • višestupanjske horizontalne i vertikalne crpke(pumpe)
 • hidrostanice za sanitarnu (pitku) vodu
 • protupožarne hidrostanice za hidrantsku mrežu sa važećim atestima
 • bunarske podvodne crpke(pumpe)
 • crpke(pumpe) za prehrambenu industriju (mljekare, pivovare, proizvodnja vina, voćnih sokova, proizvodnja čokolade, proizvodnja ulja, margarina...)
 • pumpe(crpke) za viskozne medije u kemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
 • dozirne crpke(pumpe)
 • visokotlačne klipne pumpe(crpke)
 • dvomembranske pumpe(crpke) na zračni pogon
 • kemijski otporne pumpe(crpke) (inox; PP; PE)
 • crpke(pumpe) Ex izvedbe za razne medije sa atestom hrvatske Ex agencije
 • crpke(pumpe) za ukapljeni naftni plin (UNP; LPG; atest hrvatske Ex agencije)
 • pumpe(crpke) za naftnu industriju prema API standardima (Atex)
 • sprinkler crpke(pumpe) s krivuljom prema Vds
 • crpke(pumpe) za termo ulje
 • crpke(pumpe) za hladne medije (-40ºC) - cryogene pumpe
 • pumpe(crpke) za istosmjernu struju 12V i 24V
 • pumpe(crpke) za navodnjavanje,samousisne (stabilne i mobilne)
 • pumpe(crpke) sa specijalnom izvedbom rotora za primjenu u industriji sa vlaknastim supstancama (papir)
 • crpke(pumpe) za fontane i oprema za fontane
 • crpke(pumpe) za plastenike
 • pumpe(crpke) za vodu
 • pumpe(crpke) za centralno grijanje
 • podvodne(potopne) crpke(pumpe) za čistu, fekalnu, morsku vodu i ostale medije (standardna i Ex izvedba), vertikalne za mokru i suhu ugradnju; horizontalna izvedba za suhu ugradnju
 • fekalne stanice
 • pumpe za vodu s pjeskom (nova generacija potopnih muljnih pumpi s polyurethan radnim kolom za vode s visokim sadržajem pjeska,te drugim abrazivnim česticama)-posebna primjena u preradi kamena i keramičkoj industriji
 • pumpe za stočarstvo (farme)
 • mikseri, aeratori
 • upravljački ormari za sve vrste pumpi(crpki) iz programa

 

Rezervni dijelovi za crpke(pumpe) gore naznačenih proizvođača
Servis i održavanje pumpi(crpki) iz prodajnog programa


Cirkulacijske crpke navojne

 • standardna i sanitarna (bronca) izvedba
 • nazivni otvor DN 15 do DN 32
 • kapacitet do 9 m3/h

 

 

  

  

Cirkulacijske crpke prirubničke

 • standardna i sanitarna (bronca) izvedba
 • jednostruka i dvostruka izvedba
 • nazivni otvor DN 32 do DN 100
 • kapacitet do 100 m3/h

 

Cirkulacijske crpke, elektronički regulirane

 • jednostruka i dvostruka izvedba
 • navojne i prirubničke
 • nazivni otvor DN 32 do DN 100
 • kapacitet do 60 m3/h

 

Cirkulacijske linijske crpke jednostruke i dvostruke izvedbe

 • standardna i sanitarna izvedba
 • bez regulacije i sa frekventnom regulacijom okretaja
 • nazivni otvor DN 32 do DN 200
 • kapacitet do 600 m3/h

Centrifugalne blok pumpe

 • materijali u dodiru s medijem GG; bronca; inox; PP; PE
 • za pitku; lagano zaprljanu vodu; morsku vodu i kemijski agresivne medije
 • za temperature medija -30 do + 140°C
 • posebna izvedba za niske temperature (-40°C)
 • kapacitet do 600 m3/h

Centrifugalne norm pumpe

 • materijali u dodiru s medijem GG; bronca; inox; PP; PE
 • za pitku, malo zaprljanu vodu; morsku vodu; kemijski agresivne medije
 • posebna izvedba lopatičnog kola za fekalnu i jako prljavu vodu
 • kapacitet do 2000 m3/h

Samousisne centrifugalne pumpe za pitku vodu

 • pogodne za kućne vodovode i izradu hidroblokova
 • materijali u dodiru s medijem: GG; inox ;
 • kapacitet do 10 m3/h
 • usisna visina do 8 m

Crpke s grubim predfilterom za bazensku tehniku

 • standardna izvedba za bazensku kloriranu vodu
 • brončana izvedba za morsku kloriranu vodu
 • kapacitet do 108 m3/h

Whirpool crpke za izradu masažne opreme sa predfilterom ili bez


 Zračne pumpe turbopuhala za bazensku masažnu tehniku
kapacitet do 1100 m3/h

Višestupanjske horizontalne centrifugalne pumpe

 • izvedba za vodu
 • izvedba za UNP (ukapljeni naftni plin)
 • kapacitet do 1000 m3/h

Višestupanjske vertikalne pumpe

 • inox i GG izvedba
 • navojna i prirubnička izvedba te izvedba sa Victaulic spojnicom
 • pogodne za crpljene pitke vode i agresivnih medija

Hidrostanice za podizanje tlaka u sanitarnoj i hidrantskoj mreži

 • izvedba sa konstantnim okretajima (mikroprocesorski upravljane)
 • izvedba sa promjenjivim okretajima (frekventna regulacija)
 • protupožarna izvedba sa propisanim atestom
 • kapacitet do 350 m3/h sa vertikalnim crpkama
 • kapacitet do 600 m3/h sa horizontalnim višestupanjskim pumpama

 Protupožarna hidrostanica
Opremljena diesel pumpom; te elektro pilot i radnom crpkom usklađena sa novim Euronormama

 Bunarske podvodne crpke za pitku vodu
Izvedba 3" do 30"
Kapacitet do 2800 m3/h

 Crpke za prehrambenu industriju
Inox izvedba sa zaštitnom kapom
Pogodne za CIP pranja
Kapacitet do 100000 l/h
Posebna izvedba za guste medije

 Crpke za viskozne medije (kemijska, prehrambena industrija)

 Dozirne crpke za tretman pitke vode, bazenske vode te doziranje supstanci u prehrambenoj, farmaceutskoj i kemijskoj industriji

 Visokotlačne klipne crpke za tlakove do 200 bar

 Dvomembranske zrakom pogonjene crpke
¼" do 2"; za transport tekućih, praškastih i viskoznih medija. Kapacitet do 600 l/min


Plastične crpke za kemijski agresivne medije
Kemijska otpornost na širok spektar i koncentraciju kiselina i lužina
Blok i norm izvedba
Kapacitet do 150 m3/h

 Protueksplozijska izvedba pumpi sa atestom hrvatske Ex agencije

 Procesne pumpe za naftnu industriju prema API 610 i API 685
ATEX
Kapacitet do 1000 m3/h

 Sprinkler pumpe sa karakteristikom prema Vds
Pumpe za termalno ulje temperature do 350°C
Kapacitet do 2000 m3/h

 Crpke i oprema za fontane
Kapacitet do 39000 l/h
velik izbor efekata, osvjetljenja i drugih ukrasa za izradu vrtnih i profesionalnih fontana

 12V crpka
 • crpke za istosmjernu struju (12V i 24V)
 • gusnate, brončane i inox izvedbe

Muljno kanalizacijske pumpe vertikalne ugradnje

 • drenažna i izvedba za fekalne vode
 • materijali u dodiru s medijem GG; marine bronca; INOX
 • pogodne i za morsku vodu te kemijski agresivne medije
 • kapacitet do 1000 l/s

 Muljno kanalizacijska pumpa horizontalna izvedba za suhu ugradnju

 Fekalne stanice sa jednom ili više fekalnih pumpi, potpuno automatizirane. Kapacitet do 200 m3/h

 Mješalice (mikseri) za tretman otpadnih voda

 Aeratori za ubacivanje zraka pri tretmanu otpadnih voda

 Upravljački ormari za upravljanje i kontrolu rada pumpi i elektromotora
Frekventni regulatori okretaja
Uređaji za meko upuštanje asinkronih kaveznih elektromotora (soft strart)

Nudimo i: Rezervne dijelove za crpke gore naznačenih proizvođača, servis i održavanje pumpi iz prodajnog programa
 
 
 
IMP crpke