IMP crpke
IMP crpke
 
  • podni konvektori sa prirodnim isijavanjem
  • podni ventilokonvektori za grijanje
  • podni ventilokonvektori za grijanje i hlađenje sa kadom za odvod kondenzata
  • parapetni ventilokonvektori
  • zidni ventilokonvektori
  • stropni ventilokonvektori sa ukrasnom maskom i bez maske za sakrivenu ugradnju

Proizvođači: IMP KLIMA, RHOSS, BINI, CLIVET...

Podni konvektori sa prirodnim isijavanjem
Podni ventilokonvektori za grijanje, te za grijanje i hlađenje opremljeni kadom za sakupljanje kondenzataVentilokonvektori podne, zidne i stropne izvedbe, za grijanje i hlađenje

 

 
 
 
IMP crpke